A acollida

A acollida, individual e grupal está baseada na relación de axuda e enténdese coma o inicio dun proceso que ten coma obxectivo mellorar as condicións de vida das persoas. É unha relación humana que ten valor por ela mesma, un proceso bidireccional, unha interacción mutua que supón transformación, vínculos… non é só a recepción de demandas para valora las e darlles, ou non, curso. Non pode ir a remolque das demandas. Require espazos dignos, relacións…

"A acollida"